§ 340 Jaktkort vid prov och träning på statens mark

Statligt jaktkort skall lösas av alla vid jakt/träning oavsett om det är privat eller statlig mark.
JBV har 2017-08-08 gett tillstånd för utländska medborgare att delta på jaktprov före 16 september.

Beslut: SKF rekommenderar: Vid jakt på statens mark skall provledaren kontrolera att deltagarna har löst statligt jaktkort.
Vid samtliga prov skall information delges deltagarna att man är skyldig att lösa statligt jaktkort.

Anmälan till ordinarie prov skall vara genomförande klubb tillhanda senast 4 veckor före provdagen.
Då skall även avgiften vara inbetald på genom­förande klubbs bank/plusgiro.

Ev efteranmälningar i mån av plats beslutas av respektive genomförande klubb.

Anmälningstider för särskilda prov: kontakta klubben.
Angiven avgift gäller till klubben, därtill kommer ev kostnader för provmark, resekostnader för domare och övriga funktionärer m m. Dessa kostna­der delas mellan provdeltagarna via provledaren.

 

 

JAKTPROVSKALENDARIUM Våren 2019

(version 181204)

Där inget ang. klasser är angivet gäller att det arrangeras ukl, ökl och ekl
När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser

 

DELADE JAKTPROV ordinarie:

Datum

Plats

Prov-typ

Arran-gör

Domare

Ansvarig och/eller provledare

Max start

 

190202

 

Långtora, Enköping

 

Fält

 

SRBS

 

Carl-Magnus Olofsson

 

Micke Svedberg

 

24

 

190203

 

Långtora, Enköping

 

Fält

 

SRBS

 

 

Carl-Magnus Olofsson

 

Micke Svedberg

 

12

 

190309

 

Tossåsen, Härjedalen

 

Fjäll

 

SBnK

 

Lennart Berglund
Uli Wieser

 

Kjell Lundberg

 

24

 

190310

 

Tossåsen, Härjedalen

 

Fjäll

 

SBnK

 

Lennart Berglund

Uli Wieser

 

Kjell Lundberg

 

24

 

190330

 

Lofsdalen, Härjedalen

 

Fjäll

 

SBnK

 

Lennart Berglund

Anders Håkansson

 

Anna Norén

 

24

 

190330

 

Dundret, Gällivare

 

Fjäll

 

SBnK

 

INSTÄLLT

 

INSTÄLLT

 

12

 

190331

 

Lofsdalen, Härjedalen

 

Fjäll

 

SBnK

 

Lennart Berglund

Anders Håkansson

 

Anna Norén

 

24

 

190331

 

Dundret, Gällivare

 

Fjäll

 

SBnK

 

INSTÄLLT

 

INSTÄLLT

 

12

 

190406

 

Abisko, Norrbotten

 

Fjäll

 

SBnK

INSTÄLLT
för få anmälda

INSTÄLLT
för få anmälda

 

14

 

190406

 

Karsholm, Skåne

 

Fält

 

SWeiK

 

Juha Åkerblom

 

Katarina Hansson

 

12

 

190407

 

Abisko, Norrbotten

 

Fjäll

 

SBnK

Inställt
för få anmälda

Inställt
för få anmälda

 

14

 

190407

 

Karsholm, Skåne

 

Fält

 

SWeiK

 

Juha Åkerblom

 

Jonas Hansson

 

12

 

190412

 

Klimpfjäll, Västerbotten  

 

Fjäll

 

SBnK

 

Uli Weiser

Niklas Bodin

Ulf Rickardsson

Öyvind Nagelhus

 

Maria Hörnlund

28

 

190413

 

Klimpfjäll, Västerbotten  CACIT skl + ukl, ökl, ekl

 

Fjäll

 

SBnK

 

Uli Weiser

Niklas Bodin

Ulf Rickardsson

Öyvind Nagelhus

 

Maria Hörnlund

 

20 + 28

 

190413

 

Torebo, Falkenberg

 

Fält

 

SDPK

 

Fredrik Lilliehöök

 

Heidi Svensson

 

12

 

190414

 

Klimpfjäll, Västerbotten  

ukl, ökl, ekl

 

Fjäll

 

SBnK

 

Uli Weiser

Niklas Bodin

Ulf Rickardsson

Öyvind Nagelhus

 

Maria Hörnlund

 

28

 

190414

 

Torebo, Falkenberg

 

Fält

 

SDPK

 

Fredrik Lilliehöök

 

Heidi Svensson

 

12

 

SÄRSKILDA PROV eftersöksgrenar:

Datum

Plats

Arrangör

190101—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

GDHK

190101—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SBnK

190101—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SDPK

190101—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SRBS

190101—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SvSK

190101—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SWeiK


 

SÄRSKILDA PROV fält, fjäll, skog:

Datum

Plats

Arrangör

190101—0430, 0816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

GDHK

190101—0430, 0816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SBnK

190101—0430, 0816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SDPK

190101—0430, 0816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SRBS

190101—0430, 0816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SvSK

190101—0430, 0816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SWeiK

 OBS! tillåten tid för att arrangera särskilda prov kan påverkas utifrån gällande jaktlagstiftning

Särskilt prov får inte anordnas samma datum som ordinarie prov inom 30 mils

avstånd från det ordinarie provet, oavsett arrangör

VILTSPÅRPROV, rörliga och ordinarie

Datum

Plats

Klass

Arrangör

Max antal

190101—1231

Diverse platser i Sverige

Anlkl o ökl

GDHK

Obegränsat

190101—1231

Diverse platser i Sverige

Anlkl o ökl

SDPK

Obegränsat

190101—1231

Diverse platser i Sverige

Anlkl o ökl

SRBS

Obegränsat

190101—1231

Diverse platser i Sverige

Anlkl o ökl

SvSK

Obegränsat

190101—1231

Diverse platser i Sverige

Anlkl o ökl

SWeiK

Obegränsat

190530

Gammelkroppa, Filipstad (KM) ansv Susanne Sillsten

Ordinarie Ökl

SWeiK

 

Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner:

När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser

 

Klubb

Anmälningsmottagare

Betalkonto

Provtyp

Avgifter

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar SKF

www.specialklubb-skf.se

Marie Nylander

Vall Smiss 306

621 93 VISBY

tfn +46 (0)707661843

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro490156-7

IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

200:-

100:-

         

Svensk Bretonklubb,SBnK

www.breton.se

OBS! anmälan sker via websidan i första hand.

AnnaCarin Wikman

Bjurträsk 170

936 93 Norsjö

tfn +46 (0)703734099

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS  OBS
Betalning sker via faktura som kommer med e-post efter anmälningstidens utgång.

Ordinarie fjällprov

Ordinarie fältprov

Särskilt fält/skog/fjäll

Särskilt eftersök

400:-

varierande

150:-

200:-


Svenska Drentsche Patrijshondklubben,

SDPK

www.drentklubben.se

Anders Carlsson

Mannarp Gustavsberg 450

305 61 Harplinge

Tfn: +46 (0)703422884

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS: Kopia på betalning ska bifogas anmälan till SDPKs jaktprov

Plusgiro644557-1

Bankgiro876-2023

IBAN SE73 9500 0099 6034 0644 5571

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

200:-

600:-

100:-

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

         

Svenska Rasklubben för Bracco italiano och Spinone, SRBS

www.srbs.se

Kikki Ellström

Granvägen 7

233 76 Klågerup
mobil +46 (0)702666048

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro6434450-0

IBAN SE38 9500 0099 6026 6434 4500

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

200:-

600:-

100:-

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

         

Gammel Dansk Hönse-hundklubben, GDHK

www.gdhklubben.se

Yvonne Hansén

Kila Apaltorp Furusta

611 90 Ålberga

Tfn +46(0) 705584600

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro452557-2

IBAN SE09 9500 0099 6042 0452 5572

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

200:-

100:-

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

         

Svenska Stabyhounklubben, SvSK

www.stabyhounklubben.se

Jaktprov:

Linda Hjalmarsson

Kätrerud 307

65591 Karlstad

tfn +46 (0)70 570 70 88

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Viltspår:

Jenny Strandberg
Marieberg
549 92 Moholm
tfn +46 (0)702-58 07 57

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro4307740-3

IBAN SE78 9500 0099 6026 4307 7403

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

 

Rörligt viltspårprov

200:-

100:-

150:- till klubben och avgift till domaren på plats

         

Svenska Weimaraner-klubben, SWeiK

www.weimaranerklubben.se

Jaktprov:

Lisbeth Ericsson

Jeriko 2

669 91 Deje

tfn +46(0)706958300

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Viltspårprov:

Lina Oweson

Losjövägen 12

184 93 Åkersberga

tfn +46(0)709751301

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SWeiK har ny rutin vid betalning. 

Se sweik.se

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Ordinarie och rörligt viltspårprov

 

200:-

600:-

100:-

150:- till klubben och 150:- till domaren på 

plats