2018-11-14

Särskilt prov fält:

Klubb: SBnK
Plats:Långtora
Tid: 8/12 och 9/12
Domare: Lasse Karlsson
Provledare: Magnus Löfgren Ekl, Micke Svedberg Ökl, Ukl
Ansvariga: Magns Löfgren tfn 0705 18 69 02 samt Helge Larsen tfn 0761 00 05 07

 


Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442