2018-07-09

Särskilt prov Fält

Klubb: SWeiK
Datum: 26/10
Plats: Ervalla
Domare: Ingemar Roselin
Provledare: Inger Karlsson tel:0703 75 22 92


Klubb: SWeiK
Datum: 5/11
Plats: Ervalla
Domare: Ingemar Roselin
Provledare: Inger Karlsson tel:0703 75 22 92


Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442