Senaste Nytt

SKF tidning

SKF gemensamma tidning nr 2 där du kan läsa om de olika raserna, aktiviteter och artiklar. Allt material i tidning är insänt av rasklubbarna eller enskild medlem.

Nya utställningsregler

Den 1 januari 2017 träder de nya utställningsreglerna i kraft. Visste du att det är din skyldighet att känna till reglerna när du anmäler till en utställning? Få full koll med vår sammanfattning!

Särskilt prov

Just nu finns goda möjligheter att anordna särskilt prov för SKF:s medlemmar på Birger Knutssons marker i Falköpingstrakten..


Stort tack till våra generösa sponsorer

 

 

 

 

 Friskare djur helt naturligt